Doradztwo edukacyjno - zawodowe wspierane TIK


Rozgrzewka umysłowa do zajęć :)
Waga zagadnienia i związane z nim akty prawne.
Propozycja tworzenia własnych zestawów potrzebnych zasobów np, padlet z aplikacjami, padlet ze stronami o DEZ - informacje, padlet z multimediami, padlet ze stronami zawierającymi scenariusze lekcji.
Mapa kariery, (narzędzie dla wszystkich),
Mapa karier (narzędzie dla szkół).
Artykuł Ewy Kędrackiej: Zawód: informatyk.
Artykuł Ewy Kędrackiej: Kształcenie zawodowe informatyczne. Czyli...
...

Projekt - Aktywna tablica

Zacznijmy od ogólnej diagnozy naszych umiejętności  TIK, czyli wypełnienia ankiety: popołudniu.
...   Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica". Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Sprzęt do programu.
http://www.oeiizk.waw.pl/joomla/index.php/informator

Zobaczmy najbliższe szkolenia:
a tam
Tablet zamiast tablicy z programem Explain Everything Collaboration - 10 kwietnia
Tablica interaktywna SMART Board na lekcji - 19 kwietnia
W Inne aktywności jest Zastosowanie Tablicy Interaktywnej w nauczaniu - szkolenie Rady Pedagogicznej.
Narzędzie do zbierania różnych adresów aplikacji i innych materiałów do tablicy interaktywnej. http://pl.padlet.com/, 
Przykład padletu
Belfrolinki na padlecie tj. padlet padletów, każdy może coś dodać,
Strona CreativeCommons
Strona pixabay (licencje zdjęć CC0).
Aplikacja Google Earth do pobrania.
Mój blog z lekcjami dla dzieci.
Blog SuperBelfrów,
Blog Zamiast kserówki,
Gry i zabawy matematyczne z kostkami, 

Blogi edukacyjne

Blog 

narzędzie do publikacji materiałów edukacyjnych i do pracy grupowej - wspólne konto Google
Cele - wstęp, po co tworzyć blogi?
Rodzaje - przykład blogów.
Inne przykłady:
Blogi prowadzone przez superbelfrów
Książki na czacie, Instrukcja obsługi języka polskiego, Blogowanie polonistki,
Tworzenie - narzędzie BLOGGER. Trzeba mieć konto pocztowe Google, tj. login@gmail.com. Blogi będą najczęściej w domenie nazwa_bloga.blogspot.com
Filmy przypominające tworzenie bloga/strony z wykorzystaniem platformy Blogger (pod koniec strony).

Jak kolejno utworzyć blog wyglądający jak strona www, np. przy tworzeniu WebQuestu.
kolejność działań: 1 opis z przykładem oraz 2 opis - cd z przykładem.
Jak dodać licencję CC do własnego bloga?
Jak dodać favikonkę do własnego bloga?
Co można dodać do blogów edukacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, prowadzonych we własnej szkole?

Padlet 

narzędzie do zbierania materiałów edukacyjnych oraz do pracy grupowej - warto się zarejestrować, by zbierać swoje padlety na własnym koncie.
Padlet: https://pl.padlet.com (przez Google)
Przykład padletu z historii sztuki w gimnazjum
Wspólny padlet do dodania adresów internetowych naszych szkół.
Instrukcja tworzenia padletu ze strony DODO

e-testy, quizy, ankiety

Ogólna diagnoza umiejętności TIK

Instrukcja - Tworzenie ankiety w formularzu Google

Wyniki naszej ankiety.  


Tworzenie testów w formularzach Google

Jak stworzyć test lub ankietę w formularzu Google. 

Przykładowy test w formularzu Google.

Przy okazji ciekawostka: można zobacz na Google Earth zmiany w miejscach i miastach na Ziemi w czasie ponad 30 lat :)


KAHOOT**********************************************

Kahoot do tworzenia quizów: https://getkahoot.com  

Kahoot do grania:https://kahoot.it

Do uruchomienia quizu na zajęcia - Bezpieczny internet (OEIiZK, jak na apn)
Pokazać Survay (sondaż - układy pozycyjne) - też są pokazane wyniki w exceluBYOD


 odRaport Horizon. (zajrzyj str. 8)

Skrót  badań pn: Nastolatki wobec Internetu - 3 punkt z jakich urządzeń najczęściej korzystają.

Tester prędkości Internetu, sprawdzenie prędkości swojego łącza.
Przykłady - dobra praktyka
BYOD w szkole ponadgimnazjalnej pisze Agnieszka Bilska, 
Fragment przykładowej lekcji prowadzonej przez Marcina Zaroda oraz opis innej lekcji z pojazdami marsjańskimi.
BYOD w gimnazjum można poczytać na stronie Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu,
BYOD w szkole podstawowej opisuje Jolanta Okuniewska na swoim blogu Tableszyt w okładki w motyle,
Aleksandra Schoen - Kamińska na stronie Patyczaki Tableciaki,
Monika Walkowiak na stronie 123 tablety.

w serwisie enauczanie (Jakie wybrać urządzenia mobilne i akcesoria),
Laboratorium dydaktyki cyfrowej (całość o modelu BYOD - 15 stron),
Jak ten sprzęt wykorzystać? (10 stron)

Działania, które musimy przedsięwziąć przy wprowadzaniu BYOD w naszej szkole

pokazane podczas konferencji w OEIiZK 12 X 2016 r.
np. O stole, który uciekł do lasu na android,  i na iPada.
 Selfie z Chopinem na androida i na iPada,
Orkiestrownik na androida i iPada


WYBRANE APLIKACJE***********************

Aplikacja do zainstalowania lub uruchamiana za pomocą przeglądarki (preferowane to Chrome lub Firefox).
Narzędzie do dokumentowania przez uczniów czego uczą się w szkole. Uczniowie robią zdjęcia prac „analogowych”, dodają cyfrowy komentarz (tekst, głos, film). Wszystko co zapiszą uczniowie jest dostępne dla nauczyciela, który może sprawdzać postępy uczniów, dostarczać im informację zwrotną, organizować ich prace w zbiory. Do zbioru prac mogą mieć też dostęp rodzice, którzy będą mogli doglądać postępy swoich dzieci.

Do uruchomienia i pobrania ze strony http://web.seesaw.me. (loguję się jako nauczyciel przez Google)

===================================

SkyView® Free - aplikacja mobilna pokazująca mapę nieba w rzeczywistości rozszerzonej.
wersja na iPada lub iPhone (iOS) oraz na androida.
===================================


E-podręczniki - Podręczniki w elektronicznej wersji, różne przedmioty, różne etapy edukacyjne, sukcesywnie uzupełniane,
Do pobrania na różne urządzenia;
===================================


Aplikacja pozwalająca pojedynkować się dwóm osobą poprzez rozwiązywanie działań matematycznych.
Aplikacja mobilna do ściągnięcia z GooglePlay i AppStoreWindows Phone

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ***********************

Prezentacja
Padlet z materiałami na temat RR

 Pojazdy marsjańskie: opis, do wydruku i jaką aplikację pobrać - na Android i na iPada
  1. "Potnij drugą stronę pliku na sześć części tak, aby w klasie rozdać każdej z grup uczniów po jednym znaczniku (każdy znacznik powoduje wyświetlenie innego pojazdu).
  2. Wypróbuj, czy pojazdy się wyświetlają – w tym celu uruchom appkę Spacecraft 3D na smartfonie/tablecie, wybierz opcję „Select Spacecraft” (Wybór pojazdu), a potem opcję „Pick by marker” (Wybierz wg znacznika). Kiedy na ekranie pojawi się widok aparatu fotograficznego, skieruj go na znacznik i przytrzymaj przez chwilę bez ruchu – w miejscu znacznika powinien się pojawić pojazd przypisany wskazanemu znacznikowi." - z pomysłodajni SB
 Anatomy 4Dna iPada, na Androida


 Wirtualna wystawa wynalazków Leonarda Da Vinci: na iPada Androida Gniezno 3d - pierwsza tego typu aplikacja w Polsce - interaktywna wirtualna makieta Gnieźnieńskiego Grodu wykonana w technologii 3D i Augmented Reality (rzeczywistości rozszerzonej - Qualcomm Vuforia). 
Dzięki niej możesz zobaczyć przestrzenny model Grodu nad specjalnymi materiałami (plakatami, ulotkami) i obejrzeć jego wybrane elementy w szczegółach - wyposażenie chaty średniowiecznej, konstrukcję wałów grodu, wnętrze katedry i wiele innych
Aplikacja do pobrania
 AR Flashcards (na Androida) - nauka literek i nazw zwierząt po angielsku, na iPada

Mitchlehan Media
Alfabet do wydruku

Planety do wydruku
Figury geometryczne do wydruku

Dla maluszków:
Na wszystkie systemy, dużo do kolorowania

Już nie korzystamy z Tagxedo (walka przeglądarek z Flashem), teraz z Word Art, po zalogowaniu np. przez Google

Tworzenie QR kodów


 KAHOOT**********************************************
(loguję się mailem OEIiZK i hasłem jak na Moodle z końcówką)

Kahoot do tworzenia quizów: https://getkahoot.com
Kahoot do grania:https://kahoot.it
Do uruchomienia quizu na zajęcia - Bezpieczny internet dla 2 i 3 klas

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

Przebyta droga:

Informacja z 20 lipca 2015 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Rada ds. Informatyzacji Edukacji – organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej, ogłasza otwarte konsultacje przygotowanego przez nią Projektu zmian w podstawie programowej zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
Głównym celem projektowanych zmian jest wprowadzenie powszechnego nauczania programowania, które staje się kompetencją kluczową XXI wieku, do edukacji formalnej już od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej.

4. Prowadzimy dwa szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego:
 3. Bezpieczeństwo w internecie, czyli zapisy dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego w nowej podstawie programowej dla szkół podstawowych, od 1 września 2017 r.


1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/D2017000035601.pdf

Załącznik 1 jest pp wychowania przedszkolnego i tam na str.7 w punkcie 19 jest odniesienie do nowych technologii.
Załącznik 2 dla szkoły podstawowej zaczyna się od strony 11. Warto się przyjrzeć celom, a szczególnie 4, 5 i 9.

Na str. 14 zapis: Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz
organizacja i zarządzanie projektami.

A następnie na str 15
Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno--komunikacyjnych.
Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji1).

W I etapie edukacyjnym: klasach I - III - edukacja wczesnoszkolna
zapisano na str. 17, że do zadań szkoły na tym etapie należy:
6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;

W II etapie edukacyjnym: klasy IV - VI, najpierw od str. 18 omówiono ogólnie przedmioty, przy czym najważniejsze dla nas są zapisy w przedmiocie Informatyka na str. 27

Ponownie od str. 31 rozpisano cele kształcenia i treści dla I etapu edukacyjnego: klas I - III, edukacji wczesnoszkolnej
Cele kształcenia zostały zapisane w 4 zakresach i w zakresie III - społecznego obszaru rozwoju zapisano na str. 32 w punkcie 
5) umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;
oraz


W  IV. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
---
11) umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii;
---

Dalej na str. 39 i 41

Na str. 42 i 43 są zapisy:
V. Edukacja plastyczna
---
9) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.
3. Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych. Uczeń:
1) nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową;
---
Warto spojrzeć na str. 44 i Edukację informatyczną.


W warunkach i sposobie realizacji dla edukacji wczesnoszkolnej na str. 49 zapisano:
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Bardzo ważne zapisy na str. 57


 II Etap edukacyjny: Klasy IV - VIII, zapisy od str. 59
Język polski
Cele kształcenia - wymagania ogólne
----
IV. Samokształcenie. (str. 60)
6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
KLASY IV–VI
str. 64
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
------
6) rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) i odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady etykiety językowej;
----
IV. Samokształcenie. Uczeń:
----
 9) rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań
KLASY VII i VIII
str. 68
 IV. Samokształcenie. Uczeń:
1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji;
---
4) uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych);

Język obcy nowożytny
str. 72
III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
str. 73
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):
str. 75
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno--komunikacyjnych.
Potem są kolejne wersje od str. 75 i na str. 81 w warunkach i sposobie realizacji jest wspomnienie pracy z urządzeniami mobilnymi

Historia
str. 103 w warunkach i sposobie realizacji jest zapis: 
Powinny to być zarówno klasyczne metody, jak: opis, pogadanka czy wykład, jak i metody aktywizujące, oparte na działaniu, np. przygotowanie prezentacji komputerowych, zajęcia z tablicą interaktywną, tworzenie programów multimedialnych, filmy, praca z mapą, gry dydaktyczne, inscenizacje, przedstawienia.
Podobnie w wiedzy o społeczeństwie na str. 110
Przyroda, str. 111
Geografia str. 116 i w warunkach realizacji str. 129
Chemia w celach str. 143
Fizyka - nic
Matematyka - nic, ale należy spojrzeć na zadania na str. 173 i 174
Informatyka str. 175 - 180, warto zwracać uwagę na zapis na str. 180:
W związku z powyższym dotychczas zdobyte wiedza i umiejętności informatyczne są rozwijane i poszerzane oraz stawiane są pierwsze kroki w tekstowym języku programowania.
Przy użyciu dostępnego oprogramowania uczniowie realizują projekty i rozwijają kompetencje zespołowego rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin.
Podczas zajęć każdy uczeń powinien mieć do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do internetu i odpowiednim oprogramowaniem. W trakcie prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów lub innych urządzeń cyfrowych, w zależności od potrzeb wynikających
z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów. 
A w niej zapisy dot. bezpieczeństwa str. 177 i 179

WF str. 190 punkt 11)
Etyka, str. 205: 
6) podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;

Jeszcze w załączniku 3 - PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

str. 224, 226 oraz 232

Bezpieczeństwo cyfrowe ucznia w nowej podstawie programowej


Praca w chmurze

Przyszłość jest w chmurze obliczeniowej

Dokumenty Google, w tym formularze do tworzenia ankiet i quizów

Zalogujmy się do https://www.google.pl
Co umożliwia pakiet usług Dysk Google?
np. Google Arts & Culture, wpisz w wyszukiwanie np. Jan Karski lub Muzeum Polskie w Rapperswilu

Wpiszmy swoje adresy do arkusza. Udostępniony przez link.

Wspólna praca nad prezentacją, udostępniona przez adres mailowy 

Ogólna diagnoza umiejętności TIK

Instrukcja - Tworzenie ankiety w formularzu Google

Wyniki naszej ankiety.
======Uwaga! Konwersja na  dokumenty Google: Kółko zębate, Ustawienia przesyłania, Konwertuj przesyłane pliki na format dokumentów Google=======

Jak chmurą internetową wspomóc swoje uczenie się?